Competenties

Medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal
Om goede en veilige diensten te verlenen zijn competenties van de medewerkers het meest cruciale beheersmiddel. Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat uw medewerkers competent zijn, dat competenties systematisch worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Wij helpen u bij de implementatie van een organisatiebreed systeem voor competentiemanagement, ondersteund door training van management en medewerkers.

Betrokken medewerkers zorgen voor draagvlak
U bent zeer afhankelijk van uw medewerkers voor het leveren van professionele en veilige diensten. Wanneer u het HR-domein onderdeel maakt van risicobeheersing, identificeren wij waar investeringen in uw medewerkers noodzakelijk zijn. Op deze manier zorgt u voor betrokken medewerkers die samen met u zorgen voor een breed gedragen risicomanagementsysteem.

Wij kunnen u helpen bij het vergroten van de kennis en vaardigheden van uw medewerkers.