Cultuur

Is de gewenste risicocultuur aanwezig?
Voor het vergroten van het risicobewustzijn en de veiligheidscultuur is communicatie een belangrijke succesfactor. Hoe staat uw organisatie ervoor? Heerst er een “no-blame” cultuur? Spreken medewerkers elkaar aan op gedrag? Door een cultuurscan uit te voeren krijgt u zicht op de veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Deze inzichten vertalen zich naar werkwijzen, inwerkprogramma’s, management development trajecten en activiteiten om het risicobewustzijn en het gedrag van uw medewerkers te optimaliseren. Onze aanpak garandeert dat uw medewerkers zich bewust worden van de risico’s van het eigen handelen.

Middels opleidingen en trainingen kunnen wij u ondersteunen bij het vegroten van risicobewustzijn binnen uw organisatie