Data management en indicatoren

Ziet u door de data de informatie niet meer?
U beschikt over diverse informatiebronnen om te bepalen wat uw grootste risico’s zijn en om te verifiëren hoe effectief bepaalde maatregelen zijn. Denk aan incident- en ongevalsmeldingen, klachten van klanten of leveranciers, veiligheidsrondes, audits en inspecties. Maakt u optimaal gebruik van deze informatie? Registreert u gegevens uniform? Wij helpen u bij de inrichting van een samenhangend systeem voor indicatoren. Met managementrapportages op maat kunt u verbeteringen initiëren en monitoren.

Met onze software tools wordt informatie vanuit meldingen, audits, risicoanalyses en verbeteracties weergegeven in aantrekkelijke managementdashboards.