Ondersteuning bij elke fase van risicomanagement

Als eindverantwoordelijke wilt u weten waar de pijn binnen uw organisatie zit. Heeft u de juiste focus? Door te kiezen voor een integrale benadering identificeert u op methodische wijze alle risico’s om vervolgens de juiste prioriteiten te stellen. Wij ondersteunen u bij het opstellen van het risicomanagementbeleid, een risicoprofiel en bij het beschrijven van risicovolle processen.

Ontwikkelen risicomanagementvisie en -beleid

Wat wilt u bereiken? Hoe wilt u daar komen? Wie en wat heeft u daar voor nodig? Samen met u ontwikkelen, actualiseren en implementeren we uw visie en beleid op gebied van risicomanagement.

Beschrijven van risicovolle processen

Met slim ingerichte processen geeft u uitvoering aan het risicomanagementbeleid. Vragen die hierbij beantwoord dienen te worden: Welke processen voegen waarde toe? Welk detailniveau is relevant? Wat is cruciaal voor beheersing van de risico’s? Wij ondersteunen bij het vastleggen van duidelijke, goed terugvindbare procedures en procesbeschrijvingen.

Opstellen risicoprofiel

Een risicoprofiel is de basis voor uw risicomanagementbeleid. Daarmee krijgt u inzicht in de belangrijkste risico’s voor de realisatie van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie. Wel zo handig om prioriteiten te stellen in de behandeling en beheersing van risico’s. Wij helpen u bij het opstellen van een actueel risicoprofiel.

Uitvoeren risicoanalyses

Met risicoanalyses legt u risico’s bloot in processen of risicodomeinen. Hierbij is het van belang te kijken naar effecten en oorzaken van deze effecten; daarmee voorkomt u incidenten en schade. Samen met u voeren we deze risicoanalyses uit, op een pragmatische wijze.

Ontwikkelen competenties

Het benoemen van relevante competenties en vaststellen in welke mate deze aanwezig zijn bij management en medewerkers is een belangrijke stap. Wij helpen u graag bij deze inventarisatie om vervolgens samen een ontwikkelplan op te stellen.

Opstellen en implementeren risicobeheersplan

Wilt u continu inzicht in de omvang uw risico’s? Samen met u stellen we een plan op om de eerder vastgestelde risico’s systematisch te beheersen, te monitoren en waar mogelijk te elimineren of reduceren. Zo houdt u grip.

Cultuurinterventie meldingsbereidheid

Zijn uw medewerkers zich bewust van de risico’s van hun handelen? Voelen ze zich vrij om elkaar aan te spreken zonder de schuldvraag te stellen? Het melden van incidenten is in de eerste plaats bedoeld om te leren. De kennis over incidenten, maar zeker ook het proces van het melden, leidt tot een verbetering van de veiligheid en kwaliteit van uw organisatie. Samen met u gaan we de meldingsbereidheid evalueren en verbeteren.

Meer informatie

Stuur mij meer informatie over: