Proces en methoden

Hoe maakt u de juiste keuze?
Welke methode gebruikt u voor analyses van risicodomeinen of risicovolle processen? Berust uw keuze voor een analysemethode vooral op toeval? Iedere methode is meer of minder geschikt voor uw doel. Bedenk goed wat u wilt bereiken met uw risicoanalyses. En laat dat het uitgangspunt zijn: niet de methode zelf.

Beheerst u de risico’s in het proces?
Iedereen in uw organisatie is betrokken bij het managen van risico’s; direct of indirect. Maar is iedereen op de hoogte van zijn of haar taken en verantwoordelijkheden? Beschikt iedereen over de bijbehorende bevoegdheden? Door het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan uw medewerkers, zet u de eerste stappen in het beheersen van de risico’s. Door uw bedrijfsprocessen en methoden systematisch te analyseren kunt u alle processen optimaal inrichten.

Onze ondersteunende diensten en tools helpen u bij het optimaal inrichten van uw processen.