In kaart brengen waar u nu staat middels toetsing

Wilt u weten waar u staat? Om van daaruit verdere stappen te nemen met het juiste doel voor ogen? Voor het vergroten van het risicobewustzijn en de veiligheidscultuur is communicatie een belangrijke succesfactor. Hoe gaat dat binnen uw organisatie? Heerst er een “no-blame” cultuur? Spreken medewerkers elkaar aan op gedrag? Wij helpen u bij het beantwoorden van deze vragen middels onderstaande diensten.

Risicogerichte audit of calamiteitenaudit

Een risicogerichte audit maakt de rol van risicomanagement binnen uw organisatie inzichtelijk. Ook na een calamiteit biedt een onafhankelijk uitgevoerde audit inzicht. Wij helpen u de juiste focus aan te brengen op basis van onze bevindingen en conclusies.

Cultuurmeting

Een veiligheidscultuur heeft invloed op het voorkomen van incidenten. Een cultuurmeting geeft inzicht in uw veiligheidscultuur. Na een uitgebreide analyse weet u waar de sterktes, zwaktes en verbeterkansen liggen. Daarna helpen wij u met structureel verbeteren van de veiligheidscultuur.

Voorbereiding op een externe toetsing

Wil uw organisatie zich laten accrediteren of certificeren? Door het uitvoeren van een proefaudit kunt u zich goed voorbereiden op de externe audit. Een concreet rapport geeft focus op de laatste puntjes op de i.

Meer informatie

Neem contact met mij op over: