Toetsing en borging

De juiste focus
Door het uitvoeren van risicogerichte audits kijkt u met een andere blik naar uw processen. Deze vorm van toetsing helpt u de juiste focus aan te brengen. Door de vastgestelde risico’s systematisch te beheersen en te monitoren kunt u deze waar mogelijk reduceren of elimineren. Wij ondersteunen u bij het uitvoeren van risicogerichte audits en calamiteiten audits. Met de rapportage kunt u gericht aan de slag.

Hoe houdt u doorgevoerde verbeteringen vast?
De auditrapportage leidt tot een plan met verbetermaatregelen. Deze nieuwe maatregelen of nieuwe werkwijzen worden geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee zorgt u ervoor dat werkafspraken bekend zijn binnen uw organisatie. Daarbij is het van belang dat deze nieuwe werkwijze gemonitord wordt door bijvoorbeeld interne audits, indicatoren en opvolging door het management. Wij maken deze vertaalslag graag samen met u!

Wij helpen u in kaart te brengen waar u nu staat op het gebied van risicomanagement