Slimme tools ter ondersteuning van risicomanagement

Systemen kunnen u helpen bij het inschatten van risico’s en het verbeteren van de meldingsbereidheid. Hierbij is het van belang dat indicatoren valide zijn en representeren wat u beoogt. Wij staan u bij met onze software tools en ervaring op het gebied van incidentmelden, risicoanalyses, audits, verbeteren en het weergeven van deze informatie in aantrekkelijke managementdashboards.

Ontwerpen informatiesystemen

Uw data in één oogopslag inzichtelijk? Maar welke data? Door het ontwerpen en vastleggen van een blauwdruk voor de te verzamelen data kunnen we ervoor zorgen dat deze op gewenste wijze geanalyseerd, gepresenteerd en gecommuniceerd worden.

Inrichten informatiesystemen

U weet welke data u wilt verzamelen, maar uw informatiesystemen zijn nog niet optimaal ingericht. Wilt u zich vooral focussen op het beheersen van de risico’s en het werken aan de veiligheidscultuur? Wij kunnen u ontzorgen door het informatiesysteem voor u in te richten.

Ontwikkelen indicatoren voor risicomanagement

Hoe bepaalt u of het risicomanagementbeleid effectief is? En de risico’s onder controle zijn? Wij helpen u bij het vaststellen en definiëren van relevante indicatoren gekoppeld aan de risicodomeinen van uw organisatie.

Uitvoeren data analyses en managementreview

Wilt u een overzicht van beleidsimplicaties? Wij helpen u bij het verzamelen en analyseren van data ten behoeve van risicomanagement. Op basis hiervan voeren we een review uit en rapporteren we over het risicomanagementsysteem van uw organisatie.

Meer informatie

Stuur mij meer informatie over: