Visie en beleid

Waar ligt u ’s nachts wakker van?
Weet u welke risico’s u loopt binnen uw organisatie? En denkt u hierover na? Is dit omdat het van u wordt verwacht vanuit verplichte normen, accreditatietrajecten, certificatieschema’s of de inspectie? Of bent u ervan overtuigd dat risicomanagement noodzakelijk is om uw strategische doelen te bereiken? Door te kiezen voor een brede benadering van risicomanagement kunt u alle risico’s tegen elkaar afwegen en bepalen welke risico’s u wilt behandelen. Door risicomanagement te positioneren als essentieel maar vooral nuttig onderdeel van uw bedrijfsvoering heeft u al een wereld gewonnen.

Hoe neemt u de eerste stap?
Betrek uw medewerkers en managers op alle niveaus bij de risico-identificatie en het uitvoeren van risicoanalyses. Heeft u de zin én onzin van het managen van risico’s al eens besproken? Een kick-off is zeer waardevol. U creëert draagvlak en uw medewerkers gaan goed voorbereid, vanuit het juiste perspectief aan de slag.

Wij kunnen u op verschillende gebieden ondersteunen bij het verder vormgeven van uw visie en risicomanagementbeleid.